Ledarskap och team spirit

Hur kan man som ledare få en grupp att svetsas samman och fungera som en enhet? Vissa kallar det team spirit. Andra kallar det laganda. Vanligtvis går det under benämningen gruppsammanhållning. Vad det handlar om är framgångsrika grupper som utför vad de har fått i uppdrag och gör det bra.

Eftersom team spirit är ett något oklart begrepp inom vetenskapen får man titta på det som har gjorts med den benämningen och sedan vad som har gjorts med motsvarande innebörd men med annan benämning. Läs mer om hur man skapar bra sammanhållning i gruppen, vilken sorts ledare man helst ska vara och vilka effekter som god sammanhållning leder till.

God sammanhållning

God sammanhållning bygger på det som inom socialpsykologi kallas entitativitet. Det som gör vissa grupper mer sammansvetsade än andra. Det som utmärker hög entitativitet är:

  • En hög grad av likhet
  • En hög grad av interaktion (medlemmarna kommunicerar mycket sinsemellan)
  • Att det som gruppen gör uppfattas som viktigt
  • Gemensamma mål
  • Gemensamma utkomster (det gruppen åstadkommer tillsammans)
  • En relativt lång varaktighet
  • Lågt utbyte av medlemmar (få medlemmar kommer och går)
  • Relativt liten gruppstorlek

Att åstadkomma likhet i ett team är svårt eftersom dessa grupper ofta är sammansatta av personer med olika expertis som kan komplettera varandra. Det man kan göra som ledare är att skapa en känsla av yttre likhet, till exempel lika dana kläder som är framtagna för jobbet och i samtal lyfta fram inre likhet. Det är viktigt att fokusera på det man har gemensamt, inte skillnader.

Grupp som har samma klädsel och rör sig synkront. Bidrar till en känsla av sammanhållning.

När man som ledare pratar mycket om likhet och det man har gemensamt bidrar man också till en hög grad av interaktion. Låt alla delta i samtalen och lära känna varandra väl. När man känner varandra väl bryr man sig mer om den andra som inte längre blir anonym.

Tryck på målet för gruppen och understryk att arbetet som gruppen ska utföra är viktigt. Gruppen är beroende av varje medlems insats. Varje medlem är viktig. Eftersom grupper med hög entitiativitet vanligtvis har lång varaktighet, som till exempel en familj, är det viktigt att göra aktiviteter som svetsar samman gruppen. Man kan arrangera mindre uppgifter som gruppen lyckas med. Det har i regel en positiv effekt och får medlemmarna att tycka mer om varandra, bry sig mer om varandra och komma varandra närmare. Att lyckas tillsammans är viktigt för framtida framgång.

En sak som gruppmedlemmar är oroliga för är att någon eller några ska låta andra göra jobbet medan de själva latar sig eller ägnar sig åt annat. En studie tittade närmare på just detta och fann att om man lyckas visa alla vilken insats till projektet var och en gör undkommer man free riders och gruppen fungerar ännu bättre tillsammans. Man ser hur andra anstränger sig och vill själv göra det bästa möjliga arbetet. Utveckla ett sätt att visualisera arbetsinsatsen så ser alla hur projektet går framåt och får samtidigt positiv feedback.

Ledarskapet

Olika ledarskapsmodeller visar sig vara olika framgångsrika för att få en grupp att fungera ihop. Transformativt ledarskap har en bättre effekt på gruppens prestation och sammanhållning än på medlemmarnas enskilda prestationer. LMX som bygger på att ledaren skapar goda relationer till sina medarbetare har en bättre effekt på de enskilda individernas prestationer. En ledare som har skapat goa relationer till varje gruppmedlem kan dock räkna med att gruppen fungerar tillsammans i ledarens närvaro.

Den ledarskapsmodell som troligtvis fungerar bäst, enligt forskning, är autentiskt ledarskap. Det är ett ledarskap där ledaren inte har någon dold eller självisk agenda utan enbart vill gruppen och organisationen det bästa. Där blir också trivsel och prestation i hela gruppen på topp.

De positiva effekterna av team spirit

De väntade effekterna av team spirit är att gruppen presterar bra som enhet och att varje enskild medlem presterar bra. Varje grupp som lyckas tillsammans får en inre belöning i form av förhöjd dopamin och eventuellt förhöjd serotonin och oxytocin. Det medför att de vill uppleva framgång i grupp i framtiden. Det innebär i regel också att de vill göra det med samma medlemmar. Det man ville åstadkomma från början sker i efterhand, nämligen att gruppen sammansvetsas än mer.

En annan mindre väntad effekt visade sig i en studie med militärer. Studien visade att grupper som hade hög sammanhållning och en hög grad av engagemang i förhållande till gruppens uppdrag klarade svårare uppgifter utan att bli utmattade. Man finner stöd och styrka i gruppen. Av detta lär vi oss även att en grupp med god sammanhållning behöver en hög grad av engagemang. Det kan man nå genom att peka på hur viktigt uppdraget är och att det är gruppen tillsammans som ska lyckas utföra uppdraget. En transformativ ledare är bra på att inspirera och motivera.

13 Sep 2021

Välkommen till

ledarskap.top.
Den mest kompletta sajten om ledarskap på svenska.

 

Interna länkar

Vetenskapliga tidskrifter

Böcker om ledarskap

 

Externa länkar

blogglista.se

Ledarskapskurser

Topp10