Ledarskap - en interaktiv ansats

Två av sveriges mest namnkunniga och även internationellt kanske mest kända ledarskapsforskare har skrivit ännu en bok tillsammans. Det handlar om Stefan Sveningsson och Mats Alvessons bok Ledarskap - en interaktiv ansats. Författarna har sex syften med boken och några av dessa gör boken unik på marknaden när det gäller synen på ledarskap.

Det första syftet med boken är att redogöra för olika synsätt på ledarskap, särskilt de som kan betraktas som relativt nya. Dessa synsätt, teorier och modeller presenterar de i bokens andra kapitel.

Det andra syftet med boken är att att förhålla sig kritisk till rådande synsätt och få till en diskussion kring ledarskap som är både mer komplex och mer nyanserad. Ledarskap är sällan enkelt och med denna bok visar Sveningsson och Alvesson hur man kan närma sig fältet istället.

Syfte tre är att redogöra för förklarskapets betydelse. Det är svårt att tänka sig ett ledarskap utan ett följarskap. Författarna gör i flera böcker en poäng av att följarskap inte är så populärt. Vem skriver böcker om följare? Men faktum är att följarskap är en del av ett fungerande ledarskap och det är lika så en del av framgången när den inträffar.

Ledarskap förekommer aldrig i ett vakum. Det sker hela tiden i ett sammanhang. Därför är bokens fjärde syfte att förstå och lyfta fram sammanhangets betydelse för att ledarskap ska fungera.

Det har skrivits mängder av artiklar och böcker om ledarskap men det är sällan det fungerar så i praktiken. Bokens femte syfte är att visa hur människor förhåller sig till och praktiserar ledarskap. Här syns det att utmaningarna är många och att förståelsen när det handlar om att leda i praktiken inte kommer till sin rätt.

Det sjätte syftet är att anta ett processorienterat synsätt på ledarskap. Ledarskap är enligt många definitioner en process som rör sig i riktning mot ett mål. Det kan dock diskuteras hur denna process ser ut.

Undertiteln till boken, en interaktiv ansats, blir mest synlig när man tittar på bokens tredje fjärde och sjätte syfte. Det är när man ser ledarskapet i interaktion med följarskapet, när man ser ledarskapet i sitt sammanhang och när man ser ledarskapet som en process som man får en klar interaktiv ansats.

Det synsätt som presenteras i boken är högrelevant för vår samtid. Tonen är lagom skeptisk och innehållet är genomgående tillgängligt. Ledarskap - en interaktiv ansats är en bok för alla som är ledare eller på väg att bli. Innehållet ifrågasätter en del orimliga föreställningar om ledarskap, vilket gör att man kan börja närma sig uppgiften på ett mer konstruktivt sätt.

Rekommenderas. Läs mer här.

1 Oct 2022

Välkommen till

ledarskap.top.
Den mest kompletta sajten om ledarskap på svenska.

 

Interna länkar

Vetenskapliga tidskrifter

Böcker om ledarskap

 

Externa länkar

blogglista.se

Ledarskapskurser

Topp10