Perspekiv på ledarskap

 

Man kan betrakta ledarskap från en rad olika perspektiv. Här finns ett urval av tänkbara perspektiv.

 

Självledarskap

Individ eller grupp

Är ledarskap medfött eller något man lär sig?

Är ledarskap något som växer fram eller är det positionsbundet?

Situationsorienterat ledarskap

Hur vet man om en ledarskapsteori är bra?

Etiskt ledarskap

Ett historiskt perspektiv på ledarskap

Hållbart ledarskap

Neuroledarskap

Kommunikativt ledarskap

 

Välkommen till

ledarskap.top.
Den mest kompletta sajten om ledarskap på svenska.

 

Interna länkar

Vetenskapliga tidskrifter

Böcker om ledarskap

 

Externa länkar

blogglista.se

Ledarskapskurser

Topp10