Hållbart ledarskap

I linje med arbetet för en global hållbar utveckling och med liknande idéer som autentiskt ledarskap uppstår i vissa organisationer ett hållbart ledarskap eller kanske snarare ett ledarskap för hållbarhet. Områdena är social hållbarhet, kulturell hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Vägen dit är etik, långsiktighet, uthållighet och lärande (Hargraves & Fink, 2006; Davis, 2007; Sukhdev, 2012; Avery & Hughes, 2013; Robertson & Barling, 2015).

Målet är att vårda sin personal, värna om och ta vara på organisationens (kulturella) mångfald, sätta syfte före vinst och spara/investera för framtiden, och värdera andra arters existens som vår egen samt att reglera klimatet i den utsträckning det är möjligt. Detta ställer naturligtvis krav på ledare men ledarskap kan mycket väl vara ett lagarbete. Det viktiga är att var och en ser värdet i vad den andra gör. Hållbarhet är ett helhetsarbete där alla delar påverkar varandra.

Välkommen till

ledarskap.top.
Den mest kompletta sajten om ledarskap på svenska.

 

Interna länkar

Vetenskapliga tidskrifter

Böcker om ledarskap

 

Externa länkar

blogglista.se

Ledarskapskurser

Topp10