LMX = Leader-Member-eXchange

LMX står för Leader-Member eXchange. Det är en relationell ledarskapsteori som utgår ifrån dyaden, d.v.s. en parrelation mellan ledare och följare, som en unik parkonstellation. Även om en ledaren försöker vara likvärdig i sitt förhållningssätt till varje enskild medarbetare utvecklar ledaren en unik relation till varje individ som därmed blir något olika. Det finns tre nyckelprocesser i denna teori:

  1. Dyaden handlar om att koordinera och organisera aktiviteter mot en uppgift eller ett mål.
  2. Dyaden utvecklar roller som bidrar till den unika relationen.
  3. Rollerna påverkas helt eller delvis av om relationen är en ingruppsrelation eller en utgruppsrelation.

Ledarskapet betraktas som en dyadisk process där båda parterna samtalar kring eller förhandlar om hur en uppgift ska utföras och vad som krävs för att nå till ett färdigt resultat. Det är alltså inte ledaren som enskilt bestämmer vad följaren ska göra och hur det ska göras. Det sker som en dialog.

De roller som utvecklas i den unika dyaden är till stor del baserade på om relationen ses som en ingruppsrelation eller en utgruppsrelation. Parterna kan också förhandla andra aspekter av relationen som rör vilka roller de har i förhållande till varandra. Detta kan ta ett tag i inledningen av en relation men sätter sig så småningom. Möjligheten att förhandla om rollerna efter en lång tid finns dock kvar.

En ingruppsrelation utgår ifrån att parterna ser sig ingå i en och samma grupp där tilliten är hög och ömsesidig hjälp är frekvent. Det sker regelbunden interaktion mellan parterna och ömsesidig uppmuntran/beröm förekommer.

En utgruppsrelation innebär att parterna tillhör olika grupperingar som eventuellt hyser vissa misstankar emot varandra. Därför är tilliten ganska låg och parterna hjälper inte varandra mer än nödvändigt. Interaktionen är begränsad och detsamma gäller positiva utlåtanden.

Det finns vissa inbyggda problem för en ledare som vill skapa en god relation med sina medarbetare. Om det finns ålderskillnad mellan ledare och följare, som i fallet med en lärare och elever, bidrar åldersskillnaden till att ledaren och eleverna hamnar i olika grupperingar. Den kan finnas andra barriärer, som skillnader i t.ex. etnicitet och klasstillhörighet, soom gör att man behöver arbeta med att skapa ingruppsrelationer med sina följare. Medarbetare som inte vill ingå i ingruppsrelationer kommer man som ledare aldrig riktigt nära. Då går det inte att nå de fördelar som ingruppsrelationer för med sig.

Man kan t.ex. se att ledare har ett mer dominant förhållningssätt i sina utgruppsrelationer. Om man vill eftersträva likvärdighet får man arbeta med sina relationer till varje enskild följare.

I ledarens unika relationer med varje enskild medarbetare står det klart i vilken grad ledaren och följaren tycker om varandra, hur lojala de är mot varandra och hur mycket de samverkar (t.ex. utbyter information). Allt detta hänger på vilken typ av relation ledare och följare har, hur djup den är och hur mycket de kommunicerar med varandra. Detta påverkar i sin tur medarbetarnas insatser i arbetet eftersom det är ledaren som utvärderar vad följaren gör.

Välkommen till

ledarskap.top.
Den mest kompletta sajten om ledarskap på svenska.

 

Interna länkar

Vetenskapliga tidskrifter

Böcker om ledarskap

 

Externa länkar

blogglista.se

Ledarskapskurser

Topp10