Kan psykopater bli bra ledare? - En fråga om effektivt ledarskap

Det har under en tid förekommit en hel del intresse kring psykopater i ledarskapspositioner. Det mesta som har skrivits har handlat om hur psykotaper skadar organisationer med sin psykiska läggning. Finns det studier som tyder på motsatsen? Kan en ledare med erkänd och konstaterad psykopati lyckas i sitt ledarskap genom att vara en effektiv ledare?

Det finns forskning som visar att psykopater kan nå learskapsposition genom att de är omtyckta och att andra bedömer att de har potential. Det är den ena sidan av psykopati. De kan få andra att tro på dem. Den andra sidan handlar om att faktiskt prestera. Vad finns det för belägg för detta?

Jasmine Vergauwe har tillsammans med sina kollegor genomfört två studier för att testa eventuella samband mellan psykopati och effektivt ledarskap. Svårigheten när man testar psykopati är att det finns olika sätt att mäta detta personlighetsdrag (eller om det klassas som en sjukdom) vilket i sin tur gör det svårt att ge klara besked. Vergauwe och kollegor inkluderade därför flera modeller för psykopati och skapade därtill några hybrider mellan dessa modeller. Om någon av modellerna är bra måste det ge ett användbart utslag.

Studie 1 om psykopati och effektivt ledarskap

Resultatet från den första studien visar att det inte finns något positivt samband mellan psykopati och effektivt ledarskap. Att det inte finns något samband visar också att det inte leder till negativ effektivitet, d.v.s. något som kan tolkas som skada för organisationen. Den rimliga tolkningen är dock att om effektivitet saknas rör det sig inte om ett framgångsrikt ledarskap. En styrelse skulle inte kunna vara nöjda över detta. En chef som inte uppnår målen är inte en framgångsrik chef.

Modererande faktorer

Vergauwe och kollegor testade även om det kunde finns modererande faktorer. En modererande faktor kan i bästa fall skapa en positiv effekt eller dämpa negativa effekter. I sämsta fall späder den på negativa effekter med psykopati.

Att vara plikttrogen (samvetsgrann eller ordningsam), som är en del av femfaktormodellen. har en direkt positiv effekt på ledarskap. Därmed kan man förvänta sig att psykopater med detta personlighetsdrag klarar sig bättre. Det finns en svag men icke signifikant tendens att psykopater som också är plikttrogna kan dämpa sin psykopati till den grad att de blir lite effektiva. Denna tendens är dock så svag att svaret måste bli nej på frågan om det är en positiv modererande faktor.

Däremot är brist på impulskontroll en negativ modererande faktor som skadar organisationen genom ett ineffektivt ledarskap. Psykopater med bristande impulskontroll skapar stora problem. Det är framför allt dessa som visar hur problematiskt det är med psykopater i ledningspositioner.

Studie 2 om psykopati och effektivt ledarskap

I den andra studien fanns det en koppling mellan psykopati och effektivt ledarskap. Den kopplingen var negativ. Ju mer psykopat en ledare är desto mindre effektiv är ledaren. Eller med andra ord: en ledare som är psykopat är ineffektiv och ställer till med skada.

Tendenserna i den andra studien var desamma som i den första studien bortsett ifrån att psykopati är associerat med ineffektivt ledarskap. Det betyder att det inte heller fanns någon positiv modererande effekt i ett plikttroget personlighetsdrag samt att bristande impulskontroll ställde till det än mer.

Det enda positiva med psykopati är att ledare med denna diagnos uppfattas som karismatiska ledare. Ett karismatiskt ledarskap uppfattas ofta positivt i andras ögon och det finns studier, inklusive de två av Vergauwe och kollegor, som visar en positiv koppling mellan karismatiskt ledarskap och effektivitet. Den effekten försvinner dock när den som uppfattas som karismatisk är en psykopat.

Sammanfattning

Det som är försvårande när man pratar om psykopati är om det rör sig om en klinisk och medicinsk diagnos eller om det rör sig om ett personlighetsdrag i riktning mot psykopati. De test som Vergauwe och kollegor har gjort visar ändå att det räcker med ett personlighetsdrag åt det hållet för att ledaren ska visa sig ineffektiv.

Summan av det hela är att effektivt ledarskap och psykopati inte är förenligt. Första studien visade en frånvaro av koppling mellan psykopati och effektivitet medan den andra studien visade en negativ koppling som innebär att ökad psykopati medför minskad effektivitet, till skada för organisationen.

Läs mer om ledares negativa sidor och ett destruktiv ledarskap. I det inlägget kan man också se negetiva effekter på ledarskapet och för organisationen.

27 Jul 2021

Välkommen till

ledarskap.top.
Den mest kompletta sajten om ledarskap på svenska.

 

Interna länkar

Vetenskapliga tidskrifter

Böcker om ledarskap

 

Externa länkar

blogglista.se

Ledarskapskurser

Topp10