Effektivt ledarskap - vad är det?

Det har under de senaste decennierna pratats en del om effektivt ledarskap. I en uppsjö av olika artiklar kan man läsa om vad som krävs av en ledare för att framstå som effektiv. Märkligt nog är dessa listor väldigt olika. Varför är det så? Troligtvis för att det råder delade meningar om vad som menas med effektivt ledarskap.

Enkelt uttryckt är effektivt ledarskap att uppnå de mål som ledaren, och organisationen som hen leder, har satt upp. Att uppnå målen är effektivt. Att inte uppnå målen är ineffektivt. Warren Bennis uttrycker det så här: en ledare gör rätt saker (medan andra är fokuserade på att göra saker rätt men de kan mycket väl fastna på att göra fel saker som gör att de inte uppnår målen.)

Att uppnå målen för sin verksamhet är dock inte det enklaste. Vissa klarar det medan andra inte gör det. Varför är det så?

Igor Bobryk menar att det beror på förmågan att analysera som i sin tur bygger på intelligensnivå. Han fastnar i föreställningen att en persons intelligensnivå är medfödd och fixerad. Därmed är det bara ett fåtal med tillräckligt hög intelligens som kan hantera och nå målen. Detta antagande kan tyckas intressant men det är fel. Intelligensnivån ändras med åren. En viss del av en människas intelligens toppar i unga år (mellan 20 och 30) medan en annan, erfarenhetsbaserad del, toppar efter 50 års ålder. Den senare beror helt enkelt på förvärvad intelligens.

Western Govenors University hävdar att en effektiv ledare inte ens behöver ha en formell ledarposition så länge ledaren bidrar till att gruppen/organisationen uppnår sitt mål. Det som krävs är vissa egenskaper, närmare bestämt en lista på femton egenskaper, som de presenterar. INgenstans står det om förmågan att formulera mål och analysera mål eller att sätta upp en plan för hur målet ska uppnås.

Harvard Business School utgår ifrån det faktum att ett flertal grupper och organisationer inte uppnår sina uppdrag. De menar att det beror på ineffektiva ledare. Det är därför av yttersta vikt att ledare är effektiva. För att bli effektiv ska man ha sex karaktärsdrag. Två av dessa karaktärsdrag förhåller sig till mål men det handlar inte om att kunna formulera, analysera eller uppnå mål.

University of Notre Dame sätter upp nio kvalitéer och egenskaper för att vara en effektiv ledare. I två av dessa nio punkter framgår det tydligt att mål ska analyseras, formuleras och uppnås. Klicka på länken för att läsa mer.

Peter Drucker menar att det inte spelar någon roll vilka egenskaper eller förmågor man har. Det som krävs är att man ägnar sig åt nio specifika praktiker:

1. Ta reda på vad som behöver göras. Utgå ifrån verksamhetens mål och ta reda på vilka kompetenser och kunskaper som saknas för att uppnå målet.

2. Fastna inte i vad som är rätt för aktieägarna utan vad som är rätt för verksamheten man leder.

3. Skriv en handlingsplan där det tydligt framkommer vilka målen är och hur de ska uppnås.

4. Ta ansvar för de besult som fattas. Om det blir fel får man rätta till det.

5. Ta ansvar för kommunikationen. Det inbegriper att kommunicera mål, plan och genomförande. Det inbegriper att kommunicera tydligt så att alla som berörs förstår vad målen innebär och hur de ska uppnås.

6. Fokusera på möjligheter och inte på problem.

7. Genomför produktiva möten. Håll fokus på vad som ska göras och vem som ska göra det.

8. Tänk och säg "vi" istället för "jag".

9. Lyssna först och prata sedan.

Dessa praktiker menar Drucker utmärker de effektiva ledare som han har arbetat med under 65 års tid. För dig som vill läsa mer om effektivt ledarskap kan du söka artiklar av Peter F. Drucker. Ovan punkter finns i en artiklar från 2004.

Kommentera gärna och kom med fler förslag på vad som menas med effektivt ledarskap och vad som krävs för att uppnå det.

 

16 Jul 2021

Välkommen till

ledarskap.top.
Den mest kompletta sajten om ledarskap på svenska.

 

Interna länkar

Vetenskapliga tidskrifter

Böcker om ledarskap

 

Externa länkar

blogglista.se

Ledarskapskurser

Topp10