Formellt och informellt ledarskap

Det finns en klar skillnad mellan formellt ledarskap och informellt ledarskap. I detta korta inlägg får du en förklaring på vad denna skillnad är.

Det formella ledarskapet

Formellt ledarskap är tilldelat uppifrån och handlar om en position och ett uppdrag. Någon med befogenheter utser en ledare för en verksamhet med tillhörande personal. Det kan vara en chef på en högre position eller en styrelse/nämnd.

Som formell ledare utnämns man troligtvis baserat på meriter. Man har dokumenterad kunskap och erfarenhet för uppdraget. Exempel på formella ledare är VD, avdelningschef eller gruppledare.

Det informella ledarskapet

Informellt ledarskap är en mix av att man syns och hörs bland sina kollegor och att man anses vara en god representant och företrädare för de man har närmast runt sig. De flesta arbetsplatserna har en informell ledare. Denna fungerar ofta som en bro mellan den formella ledningen och personalen.

Det informella ledarskapet utses inte utan växer fram nedifrån. Det är de jämlika, d.v.s. kollegorna, som vill ha en viss person som sin informella ledare. Man får då föra gruppens talan och i viss mån utöva makt över gruppen. När gruppen inte accepterar utövandet av makt eller inte längre vill ha en viss person som informell ledare dras mandaten bort.

Ett mandat som ledare som kommer underifrån är starkt genom att gruppen själva har valt sin ledare men svagt genom att mandatet snabbt kan dras undan. Som informell ledare får man därför aldrig missbruka sin situation.

Det är känt från en rad studier att informella ledare är duktiga på att kommunicera och hör till de mest pratsamma i gruppen. Tack vare sin kommunikativa kompetens och sin villighet att prata förväntas de kunna tala även för gruppen i möte med den formella ledningen.

Vad innehåller det informella ledarskapet?

Den informella ledare får typiskt rollen som talesperson, som mellanled, som uttolkare och som stötdämpare mellan personalen och den formella ledningen.

  • Att vara talesperson innebär att föra gruppens talan och förmedla vad gruppen önskar till den formella ledningen.
  • Att vara mellanled innebär att det skapas en mellannivå mellan personalen och den formella ledningen. En informell ledare kan hamna på en position mitt emellan dessa hierarkiska nivåer.
  • Att vara uttolkare innebär att försöka tolka och tydliggöra vad den formella ledningen kommunicerar så att personalen förstår. Det händer att personalen inte förstår och de kan den informella ledaren fungera som en "tolk".
  • Att vara stötdämpare innebär att eventuella konflikter och oenigheter mellan den formella ledningen och personalen kan undvikas genom att den informella ledningen filtrerar vad som har sagts så att personalen (eller ledningen) inte får höra de grövsta anklagerserna. Det är som att vara diplomat eller medlare.

En del av det som tillskrivs en informell ledare ovan kan mycket väl falla på ett fackligt ombud. Då är den personen utsedd av fackförbundet för att föra personalens talan. Denna persona kan mycket väl ha fått mandat som informell ledare innan hen blev fackligt ombud.

14 Jul 2021

Välkommen till

ledarskap.top.
Den mest kompletta sajten om ledarskap på svenska.

 

Interna länkar

Vetenskapliga tidskrifter

Böcker om ledarskap

 

Externa länkar

blogglista.se

Ledarskapskurser

Topp10