Ledarskap: ett komplext forskningsområde

Ledarskap är ett av de mest studerade fenomen inom forskning. Det har fått till följd att många har något att säga om ledarskap och att det är extremt svårt att få en samlad bild av vad ledarskap är.

Att ledarskap är ett av de mest studerade fenomenen innebär bl.a. att forskare från olika discipliner har bidragit. Det kan t.ex. röra sig om forskare inom psykologi, socialpsykologi, sociologi, antropologi, statsvetenskap, kommunikation, företagsekonomi, neurovetenskap, pedagogik m.fl. Alla har de något att säga om hur de ser på ledarskap. Detta gör fältet väldigt komplext.

Över tid har teorierna och modellerna som gör gällande att det finns ett sätt att se på ledarskap ändrats. I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet handlade det framför allt om att ledare har vissa egenskaper och att dessa egenskaper var medfödda. Idag tror de flesta att det som gör en ledare hänger på helt andra aspekter som var man leder, vilka man leder, hur många man leder, i vilket samhälle eller i vilken kultur man leder osv. Då handlar det snarare om att lära sig att leda.

De mest insatta inom ledarskapsforskning tävlar visserligen om att presentera den bästa teorin eller den mest populära ledarskapsmodellen men de erkänner också att det inte finns någon modell idag som fångar vad ledarskap är. Inte heller någon av alla tusentals definitioner av ledarskap håller fullt ut. Ledarskap som fenomen är för svårt att gripa. Det är helt enkelt för komplext.

Vad är det då som gör ledarskap så komplext? Det är för många faktorer som spelar in. Vissa faktorer är inte kända än och de flesta som är kända hänger ihop med vilken organisation ledarskapet utövas i. Föreställningen att en ledare kan leda oavsett i vilken typ av verksamhet det rör sig om är starkt felaktig. Ändå ägnar sig de flesta inom ledarskapsforskning åt att försöka fånga vilka som är de mest gångbara och generella faktorerna. Det vore ju bra om det fanns sådana faktorer men det är nog överoptimistiskt att hoppas på det.

Hur ska man då förhålla sig till att ledarskap är så komplext? Ska man ge upp och försöka leda efter eget huvud? För det första kan man tänka att de modeller som stöds av olika sorters studier kan fungera som en bra utgångspunkt. Man ska också titta särskilt på den forskning som har utförts inom det egna fältet. Om man t.ex. arbetar inom sjukvård ska man titta på ledarskapsforskning om att leda inom sjukvården. Där hittar man de bästa svaren.

För att få en överblick kan du titta närmare på de mest populära ledarskapsmodellerna. De ger en bra ingång till förståelsen om ledarskap.

 
12 Jul 2021

Välkommen till

ledarskap.top.
Den mest kompletta sajten om ledarskap på svenska.

 

Interna länkar

Vetenskapliga tidskrifter

Böcker om ledarskap

 

Externa länkar

blogglista.se

Ledarskapskurser

Topp10