Ett karismatiskt ledarskap

Ett karismatiskt ledarskap har en lång historia. Det kan kopplas tillbaka till bibeln och en religiös syn på ledarskap. Därefter har det utvecklats inom ämnen som sociologi och psykologi. Ledarskapsforskare har i någon mening tappat intresset för karismatiskt ledarskap men det är ändå ett intressant synsätt för att förstå ledarskap både historiskt och i vår samtid.

Max Weber och karismatisk auktoritet

Max Weber, en av grundarna av det vetenskapliga ämnet sociologi, föreslog tre olika sorters auktoritet. Ett av dem kallade han karismatisk auktoritet. Karisma, menade Weber, står för en individs personlighet som gör att personen sticker ut från vanliga människor genom att framstå som övernaturlig, som en supermänniska eller åtminstone en person med särskilda krafter och kvalitéer. Det är viktigt att poängtera att det inte nödvändigtvis är egenskaper som en person i ledningsposition har utan att hen uppfattas så i sin sociala omgivning. Det handlar om en social relation mellan ledare och följare.

Karismatisk auktoritet är enligt Weber det som gör att följarna vill låta sig ledas. En person med karismatisk auktoritet har vad följarna uppfattar som något de behöver för att låta sig ledas. Personen med karismatisk auktoritet är i någon mening en dynamisk person som bidrar till att skapa relationell lojalitet och trohet. Senare ledarskapsforskare, som John Adair, kallar denna typ av auktoritet för personlig auktoritet och betraktar karisma som en av fler sidor av en person som kan bidra till att auktoritet uppstår kring en person.

Karismatiskt ledarskap

Karismatiskt ledarskap kom något senare, av Robert Houser, att beskrivas som en ledarskapsteori. Då med ett större fokus på ledaren själv än de sociala band som uppstår mellan ledare och följare. Men även en mer individinriktad och psykologisk teori om karismatiskt ledarskap behöver sätta karisma i relation till den sociala omgivningen och social kategorisering. Karismatiskt ledarskap kan uppfattas som något av en tautologi då karisma är en effekt som skapar följare och därmed implicerar karisma ett ledarskap.

Karisma har ett religiöst ursprung. Det stod ursprungligen för någon som fått heliga krafter av en gudom. Weber valde att använda termen på ett bredare sätt för alla som drar till sig följare genom sitt sätt att vara. Det kan handla om religiösa ledare men också militära ledare, politiker, artister eller ledare för mindre grupper som några nära vänner eller skolkamrater kan beskrivas som karismatiska.

Karisma är en relation mellan ledare och följare. Man kan inte vara karismatisk allena. Det är alltid genom någon annan och med någon annan man framstår som karismatisk. Det är andra som i någon mening ger en ledare auktoritet. För att förstå detta synsätt rätt ska man också ha med i bilden att en karismatisk ledare kan tappa sin karisma, sin strålglans, om följarna inte längre finner personen värdig den givna auktoriteten. De kan mycket väl välja att byta ledare. Även om vi tror, och gärna vill tro, att en karismatisk ledare är som en magnet som drar människor till sig är det minst lika mycket en grupp som behöver en ledare av karismatisk karaktär som drar ledaren till sig eller bidrar till att en person i gruppen får ledarstatus. Gruppen kan också lösas upp och då finns inget karismatiskt ledarskap kvar. Personens auktoritet tappar sin aktualitet.

Karismatiskt ledarskap är associerat med en mission. Det finns någon form av samspel mellan ledarskap, följarskap och mission. Alla som ingår i gruppen är i någon mening intresserade av att utföra en viss mission, att uppnå något det tror på. Det är inte ledarens mission som ledaren övertygande får en grupp individer att följa. Det är missionen som attraherar gruppen och det är missionen som gör en viss ledare rätt för att leda. På grund av missionens natur är det passande att ha en karismatisk ledare. Därför uppstår någon som har vad som behövs för att genomföra missionen och för att samla gruppen. I någon mening behövs alla tre faktorerna för att karismatiskt ledarskap ska uppstå och de samverkar hela tiden.

Elon Musk, VD för både Tesla och Space X, har en mission som välutbildade, kreativa och högpresterande individer vill vara delaktiga i. De uppfattar hans mission som omvälvande och något helt nytt som världen troligtvis behöver för att överleva eller åtminstone utvecklas till en ny nivå. Om man tittar på Musk som person är det inte säkert att han har karismatiska drag men när man betraktar hans storslagna missioner med elbilar och rymdresor till Mars förstår man attraktionen som i sin tur bland följarna kan få honom att framstå som en karismatisk ledare. En sann visionär.

6 Nov 2021

Välkommen till

ledarskap.top.
Den mest kompletta sajten om ledarskap på svenska.

 

Interna länkar

Vetenskapliga tidskrifter

Böcker om ledarskap

 

Externa länkar

blogglista.se

Ledarskapskurser

Topp10